Dr. Ayşegül İŞLEKELLER BOZCA

Özel Yetenekliler Eğitim Uzmanı

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Türkçe öğretmenliği Anabilim dalında, aynı zamanda çift anadalını Üstün Zekalılar Öğretmenliği Anabilim dalında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Üstün Yetenekliler Anabilim dalında devam etmiştir.

Doktora eğitimi için özel yetenekli çocukların dil gelişimlerini araştırmak üzere ABD’ de Johns Hopkins University ve William and Mary Collage çalışmalara katılmıştır. Doktora tezini özel yetenekli çocukların anadil becerilerinin gelişimi için bir model çalışması hazırlayarak tamamlamıştır.

Özel yetenekli çocuklar ve özel eğitim alanlarında MEB’ de öğretmen eğitimleri, BİLSEM’ de dersler, üniversitelerde yüksek lisans ve lisans dersleri vererek çalışmalarını devam ettirmiştir. Özel eğitimci olarak işitme engelliler alanında deneyimi ve çalışmaları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna, ilk Türk İşaret Dili Sözlüğünü yazan komitenin üyesidir.

Özel eğitim ve özel yetenekliler alanlarında uluslararası ve ulusal birçok kongre ve sempozyumda bildiriler sunmuş, bu konularda kitap bölümleri ve makaleler yazmıştır. Özel eğitim, özel yetenekli çocuklar, dil becerisi, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Özel Eğitim Bölümü, İşitme Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak akademik hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Kitap : Yaratıcılık ve Alan Uygulamaları, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019

[email protected]

[email protected]